Anasayfa / Araştırma Fırsatları

Araştırma Fırsatları

 

Giriş:

Uluslararası el-Mustafa (s.a.a) Üniversitesi, üstlendiği misyonu ve yüce hedefleri gerçekleştirme doğrultusunda; İslami bakış açısından İslami ilimler ile beşeri ilimler için ortam hazırlamak ve dünyadaki bütün bilimsel, kültürel ve toplumsal şahsiyetlerin İslam ve Ehlibeyt (a.s) maarifiyle tanışmasını sağlamak, aynı şekilde dünya ilim ve bilim adamlarının bilgisinden ve kapasitesinden faydalanmak, ilmi kaynakları yaymak ve takviye edilmesine yarımcı olmak ve uluslararası bilimsel işbirliğini genişletip pekiştirmek amacıyla İran vatandaşı olmayan ve aşağıdaki şartlara haiz olan şahıslara araştırma ve inceleme fırsatları sunmaktadır.

Tanıtım:

Araştırma ve inceleme fırsatları, başvuruda bulunan adayların İslami bir yaklaşımla yine İslami ve beşeri ilimler alanında araştırma ve inceleme yapmasına imkân sunulan belirli bir zaman aralığında gerçekleşen dönemsel bir etkinliktir.

Kabul Şartları:

 1. Genel şartlar:
 • İran İslam Cumhuriyeti yasalarına uymak
 • Etik kurallar dâhilinde olmayı taahhüt etmek
 • İran İslam Cumhuriyetinde bulunmasına engel teşkil edecek bir durumun olmaması ve adli sicil durumunun müspet olması
 • Geçerli pasaport ve geçerli eğitim vizesi

Özel Şartlar:

Bu programdan yararlanmak isteyen başvuru adaylarının aşağıdaki seçeneklerden en az birine sahip olması gerekmektedir:

 • Resmi bir üniversiteden alınmış doktora belgesi veya denklik belgesi yahut hali hazırda doktora öğrencisi olduğunu teyit eder belge
 • Herhangi bir resmi olan ilmi bir merkezde veya üniversite de öğretim görevlisi olduğunu teyit eder belge
 • İslami ve beşeri ilimler alanında tahkik, telif, makale, vb. sahibi olmak ve ilgili alanlarda tanınmış ve unvan sahibi olmak

Açıklama: Başvuruda bulunanlar bazı özel durumlarını beyan etmezler ise karar alma yetkisi müracaatta bulunulan kuruluşun kabul komitesine ait olacaktır.

Başvuru değerlendirmelerinde öncelik tanınacak durumlar:

 • Başvuru adaylarının vatandaşı oldukları ülkede veya 3. Bir ülkede dini, siyasi, ilmi veya kültürel faaliyetlerde iştigal etmesi
 • Yerel ya da uluslararası unvanlara sahip olmak
 • Üniversitelerde, resmi ilim-kültür merkezlerinde öğretim görevlisi veya ilmi heyet üyesi olmak
 • Toplumsal, siyasi, ilmi ve kültürel alanlarda seçkin şahsiyetler
 • Tanınmış kişiler ve birkaç yabancı dil bilenler
 • Uluslararası el-Mustafa Üniversitesinden mezun olan ve branşları üzere faaliyet gösterenler
 • İran vatandaşı olmayan, İran’da ikamet etmeyen el-Mustafa Üniversitesi ile resmi veya prensip anlaşmaları bulunan müdürler veya öğretim görevlileri
 • Eğitim döneminin tüm mali giderlerini karşılamayı taahhüt edenler (tam pansiyon konaklama ve eğitmenlik ücretlerinin tamamı)

Başvuru sahibine ait taahhütler:

 1. Genel taahhütler:
 • Ülke anayasasının belirlediği kanunlara uymak, İslami düzene ve el-Mustafa Üniversitesi yönetmeliklerine riayet etmek
 • Ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklı olmak
 1. Mali taahhütler:
 • Programı sonuna kadar tamamlamak ve herhangi bir sebepten ötürü yarıda bırakılan projenin hasarını karşılamak
 • İran’a gidiş dönüş biletini temin etmek
 • Yanında refakat eden biri olduğu takdirde o şahıs veya şahısların masraflarını karşılamak
 1. Programın uygulanmasına dair taahhütname:
 • El- Mustafa Üniversitesi araştırma geliştirme muavinliğine verilmek üzere aylık olarak ve program bitiminde dönem raporu vermek
 • Program sonrası en fazla 3 ay sonra döneme ait tahkikatın bir örneğinin ilgili muavinliğe gönderilmesi
 • Program sonunda hâsıl olan eserlerde kaynakça olarak el-Mustafa Üniversitesine ait dipnot düşmek
 • Seçkin yayınevleri ve dergilerce yayımlanan makale ve eserlerin bir suretinin ilgili muavinliğe ve ilmi konferanslara göndermek.

Eğitim süresi:

Araştırma ve inceleme fırsatlarının süresi, en fazla 9 ay olmakla birlikte özel şartlarda araştırma raporu iblağ etmek suretiyle, konuyla ilgili komisyonun alacağı kararla bu süre ilgili alan nazara alınarak 3 ay daha uzatılabilmektedir.

Gerekli belgeler:

 • A formu: doldurulmuş araştırma ve incelem fırsatları dilekçesi
 • B formu: doldurulmuş inceleme-araştırma projesi formu
 • En son eğitim belgesinin taranmış kopyası
 • Onaylanmış eğitim sertifikası:
 • İlmi heyet (eğitim/ arge) üyeleri için ilgili birimden referans yazısı.
 • Doktora öğrencileri ve araştırmacılar için iki seçkin ve aynı branşta öğretim görevlisi tarafından verilecek tavsiye mektubu
 • Diğer başvuruda bulunacaklar için el-Mustafa Üni. temsilciliklerinden alacakları değerlendirme mektubu yahut İran İslam Cumhuriyetini temsil eden kurum ve kuruluşlardan veyahut ilgili ülke vatandaşı olan tanınmış ilim ve bilim adamlarından alacakları referans mektubu
 • Doktora öğrencilerinden eğitim belgesinin taranmış elektronik fotokopisi
 • Pasaportun resimli olan ilk sayfasının taranmış elektronik fotokopisi
 • Vesikalık foto (4×3) taranmış elektronik fotokopisi
 • Çalışanlar için en son çalışma belgesi elektronik fotokopisi

Mütalaa Fırsatları programının asli merhaleleri:

 • Başvuru sahibince ilgili formların eksiksiz doldurulması ve gönderilmesi
 • Arge tarafından gerçekleştirilecek ilmi ve şahsi kimlik araştırma süreci
 • Araştırma ve inceleme fırsatları komitesince gerçekleştirilecek ilmi uygunluk inceleme süreci
 • Arge muavinliği tarafından onaylanması durumunda kesin kabul hükmünün çıkarılması ve bu kurumun görevinin, ilgili hükmü el-Hikmet enstitüsüne intikal ettirilmesiyle son bulması
 • El-Hikmet enstitüsüne bünyesindeki kısa dönem eğitimler birimince projenin programlanması ve icra süreci
 • Katılımcı tarafınca hazırlanan ilmi raporun teslimi

 

Daha fazla bilgi almak ve işlemleri başlatmak için bizimle irtibat kurunuz

El – Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği

+90 212 664 64 26

elmustafa@elmustafa.com.tr