Ahlak

Konuşma Adabı

“Allah’ın ayetleri üzerinde, inkâr edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın.” Mü’min/4 Cidal ve tartışma iki türlüdür:   a) İlki, Peygamberlerin metotlarından olan, insanların irşadı için gayret ve bir çeşit müzakere olarak adlandırılan cidal ve tartışmadır. Hud suresinde geçtiği gibi:“Kâfirler dedi ki: ‘Ey Nuh! Bizimle mücadele ettin …

Devamını gör ... »

Ehl-i Beyt Mektebinde Genç

Ehl-i Beyt mektebinde gençlere yönelik özel bir ilgi söz konusudur, bütün Ehl-i Beyt İmamları kendi dönemlerinde gençlere çok güzel değerler vermişlerdir. Şimdi İmam Sadık (a.s) döneminde gençlere karşı nasıl bir tutum sergilediğini kendi sözleriyle bir göz atalım. Gençleri yönlendirmesi: Muhammed bin Abdullah bin Hasan babası Abbasiler döneminde şehit edildikten sonra …

Devamını gör ... »

Peygamber’in (s.a.a) Kararlığı ve İstişaresi

Savaşta taktik uygulardı. İslam düşmanlarının casuslarını gafil avlamak için bir takım konuları açığa vurmadan ashabına uygulatır ve sonuçta başarılı olurdu. Kararlılığı ve İstişaresi Peygamber-i Ekrem (s.a.a)’in emrinin ashabı arasında anında uygulanmasına ve onların: “Sana inanıyoruz, eğer kendimizi ateşe bile atmamızı emir buyurursan hazırız” demelerine rağmen, yine de Hazret, Allah katından …

Devamını gör ... »

Nefsin 7 Mertebesi

NEFS NE DEMEKTİR   İnsanın içinde bulunan bütün kötü isteklerdir, aşağılık arzulara duyulan şehvettir. Şeytani hisleri kapılıp Allah’tan uzaklaştıran duyguların bütünüdür. Tek çaresi nefsi terbiye etmektir. Nefs olmasaydı insanlar meleklerin mertebesinde olurdu. Allah insanları yarattığında meleklerine insanların secde etmesini ister. Bunu tek uymayan şeytan, Allah’ın huzurundan kovulur. Alemleri yaratan Cenâb-ı …

Devamını gör ... »

Değerin Ne Kadar?

Hüccetü’l İslam Deştî’nin “İnsanın Değeri” Adlı Sohbetinden Uyarlanmıştır… Eğer yeryüzündeki bütün insanlar miktar belirlemek için bir araya gelse, çeşitli konferanslar düzenlense, uzmanlar ve bilim adamları fikir beyan etse, sizce “insanın değeri” hakkında ne söylerler? Aşağıdaki soruları sorduğumuzda alacağımız cevaplar sizce bu insanların cevabıyla örtüşür mü? Mesela “İnsanın değeri giydiği güzel kıyafetlerdir” dersek …

Devamını gör ... »

İslam’da Güzellik

Hüccet-ü İslam KEŞFİ   – Güzelliğin tarif ve bölümleri – Kur’an ve rivayette güzellik – Süslenme ve makyaj * Yaratılışın sanatı güzellik olduğundan, yada en azından sanatın önemli bir kısmını güzellik teşkil ettiğinden, sanatın tanınması  için güzelliğin tanınması gereklidir. Öte yandan, islam’î sanat içaçıcı ve çarpıcı güzelliklerle dolu olduğu, gönülleri …

Devamını gör ... »

İslam’da Arkadaşlık

Kur’ân-ı Kerim, Müddessir Suresi’nin 42. ayetinde insanı cehennemlik yapan sebeplerden birisini de, kötü ve laubali arkadaşlarla birlikte olmak ve böylece onların hâl ve hareketlerine iştirak etmek olarak tanıtmaktadır. Kur’ân-ı Kerim, sapkın ve imansız arkadaşlar tarafından yoldan çıkarılan kimselerin (kıyamet günü) pişmanlıklarını şöyle tasvir emektedir: “O gün (nefsine ve başkalarına) zulmeden …

Devamını gör ... »

Manevi Sadakalar

Her iyilik sadakadır; ister zengine olsun, ister fakire… İslam’a göre sadaka sadece mal ve parayla değil bazı ameller ve davranışlar da sadaka hükmündedir. İnsanı sadaka vermiş gibi yapar. Hatta bunlardan bazıları, en faziletli sadakalar hükmündedir. Bu manayı ifade eden bazı hadisleri sizlere sunmaya çalışacağız: 1- Resul-i Ekrem (s.a.a): “En iyi sadaka …

Devamını gör ... »

Kin Gütmek

 İnsan öfkelendiği izhar etme imkânına sahip olmayıp öfkesini yutmak zorunda kalırsa bu öfke kişinin içinde kin duygusuna dönüşecektir. Birisine karşı kin duyan şahıs onu her hatırladığında kalbinde bir ağırlık ve nefret hissedecektir. Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Mümin, kin beslemez.” Kin, öfkenin ürünüdür ve sekiz tür kötülüğün kapısını insana aralar. Bir: …

Devamını gör ... »

Ümitsizlik

لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُون[1] “Allah’tan ümidini kâfirlerden başka kimse kesmez.”   Allah’tan ümidi kesmek büyük günahlardan biridir. İnsan, dünya hayatında bazı maddi veya manevi zorluklarla karşılaşabilir, şahıs bazen öyle bir duruma gelir ki artık bütün çıkış kapılarının kapanmış olduğunu hisseder. Tam bu sırada insan her şeyden …

Devamını gör ... »