Misbah Dergisinin 16. Sayısı Çıktı + PDF

 • 04 Nisan 2020
  Misbah Dergisinin 16. Sayısı Çıktı + PDF

  Bu sayısını Kuran araştırmaları ve Kuran ilimlerine ayıran dergi, birbirinden önemli başlıkları alanında uzman yazarların aktarımı ile sunmaktadır.

  Uluslararası el-Mustafa Üniversitesi Türkiye Temsilciliği tarafından yayınlanan dergin bu sayısındaki makaleler şunlardır:

  Nehcü’l-Belâğa’da Kur’ân - Allame Abdullah Cevâdî Âmulî

  İnanç Eğitiminde Nehcü’l-Belâğa’nın Kur’ânî İşâretleri- Dr. Mahbûbe Gazanferî

  Allame Tabatabaî Açısından Allah'ın Gerçek Muradına Ulaşmada Müfessirlerin Anlayışlarının Rolü           - Doç. Dr. Ali Rıza Hasanpur

  Hermenötiğin Yeni Söylemi ve Kur'an'daki Anlamın Belirginliği ve Çokluğu- Dr. İsmail Kaidî

  Kuraniyyun'un Kur'an'ı Anlamadaki Temellerin ve Metotların İncelemesi- Doç. Dr. Muhammed Ali Mehdevîrâd

  Muhammed Arkun'un Kur'an'ın Dili Hakkındaki Görüşünün Tenkidi- Doç. Dr. İbrahim Rızâyî Âderyânî

  İstişrakın Anlamı, Tarihçesi ve Dönemleri - Dr. Muhammed Muhsin Zemanî

  İmâm Humeynî ve Allâme Cevâdî Âmulî’nin İrfânî Tefsirinde İnsanın Kemâl Seyri    - Yrd. Doç. İlâhe Hâdiyân Resnânî

  Kur'an'ın Bilimsel / İlmi Tefsir Ekolü    - Prof. Dr. Ali Ekber Babaî

  İran’da Hicrî 3. Yüzyıldan 14. Yüzyılın Sonuna Kadar Kur’ân-ı Kerîm’in Tefsirine Yönelik Çalışmaların Şekillenmesinde Etkili Olan Süreçler - Dr. İbrâhîm Fethullâhî

  Açık Oturum: Müsteşriklerin Kur'an Çevresindeki En Yeni Görüşleri

  Derginin 16. Sayısını PDF olarak aşağıdaki linkten okuyup, indirebilirsiniz:

   

  https://www.elmustafa.com.tr/uploads/dokuman/Misbah%20Dergisi-%20Say%C4%B1%2016.pdf.pdf%20(1).pdf

   


Tüm Hakları Saklıdır © 2019    Web Tasarım   Acarnet